YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 91 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 91 sách GK Lý lớp 12

Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 Ω.

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện.

b) Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện.

c) Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện.

d) Xác định công suất tổn hao trên đường dây đó.

e) Thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là 220 V. Tính toán lại các đại lượng nêu ra ở bốn câu hỏi trên.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định các thông số của một máy biến áp lí tưởng như cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện,  độ sụt thế trên đường dây tải điện, điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện, công suất tổn hao trên đường dây, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số điện áp hiệu dụng, điện trở tổng và công suất của máy biến áp.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện: \(I_2\) = 

  • Bước 2: Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện \(\Delta U_d\)= \(I_{2}R_{d}\)

  • Bước 3: Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: \(U_d=U-\Delta U_d\)

  • Bước 4: Tính công suất tổn hao trên đường dây tải điện:  \(P_{hp}=I_{2}^{2}R_{d}\)

  • Bước 5: Thay số và tính toán kết quả

Lời giải:  

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có:

Câu a:

 • Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện:

\(I_2\) =  =  =  ≈ 36,4 A.

Câu b:

 • Độ sụt thế trên đường dây tải điện:  \(\Delta U_d\)= \(I_{2}R_{d}\)  ≈ 72,8 V

Câu c:

 • Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện:  \(U_d=U-\Delta U_d\) = 110 - 72,8 = 27,2 V

Câu d:

 • Công suất tổn hao trên đường dây tải điện: \(P_{hp}=I_{2}^{2}R_{d}\) = 2649,4 W.

Câu e:

 • Tính tương tự các phần trên:

  •  ≈ 18,2 A.

  • Độ sụt thế: \(\Delta U'_d\) =  \(I_{2}^{'}R_{d}\) ≈ 36,4 V

  • Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây: \(U'_d=U'-\Delta U'_d\) = 220 - 36,4 = 183,6 V.

  • \(P'_{hp}=I'_{2}^{2}R_{d}\) = 662,5 W.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 91 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON