YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 91 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 91 sách GK Lý lớp 12

Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu ?

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài xác định giá trị điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của một máy biến áp, từ đó so sánh tiết diện giữa 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp , dữ kiện đề bài cho ta là số vòng dây của 2 cuộn.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định cuộn sơ cấp và thứ cấp dựa vào số vòng dây.

  • Bước 2: Sử dụng công thức    =  để tìm \(U_2\)

  • Bước 3: Lập tỉ số \(\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}\)  để so sánh \(I_1\) và \(I_2\) ⇒ so sánh tiết diện giữa 2 cuộn.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau: 

 • Ta có:

Câu a:

 • Muốn tăng áp thì cuộn có 200 vòng phải là cuộn sơ cấp và cuộn có 10 000 vòng là cuộn thứ cấp.

 • Áp dụng hệ thức :  =   ⇒  \(U_2\) = 11 000 V.

Câu b:

 •  \(\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}=\frac{10000}{200}= 50\) . Như vậy, cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp lớn hơn gấp 50 lần cường độ dòng điện cuộn thứ cấp.

 • Do đó, cuộn sơ cấp sẽ có tiết diện dây lớn hơn cuộn thứ cấp.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 91 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON