YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.4 trang 45 SBT Vật lý 12

Giải bài 16.4 tr 45 sách BT Lý lớp 12

Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5 000 vòng ; N2 = 250 vòng ; U1 (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 5,5 V.        B. 55 V.       

C. 2 200 V.        D. 220 V.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.  

Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 5,5 V.     

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.4 trang 45 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON