Nguyễn Thị Kim Anh's Profile

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

01/04/1998

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số câu hỏi 18
Số câu trả lời 7
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (24)

 • Nguyễn Thị Kim Anh đã đặt câu hỏi: Tính độ lớn trung bình của lực hãm trên đoạn đường ôtô đi được Cách đây 8 tháng

  Mình hok biết làm bài này, có bạn nào tốt bụng giúp mình hơm? :v

  Một xe ôtô khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 30 m, vận tốc ôtô giảm xuống còn 36 km/h.

       a) Tính độ lớn trung bình của lực hãm trên đoạn đường đó.

       b) Nếu vẫn giữ nguyên lực hãm đó thì sau khi đi được đoạn đường bao nhiêu kể từ khi hãm thì ôtô dừng lại?

 • Hi  mọi người cho mình hỏi cái này với: 

  Một viên đạn có khối lượng m = 10 g đang bay với vận tốc v1 = 1000 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 400 m/s. Tính độ biến thiên động lượng và lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn. Biết thời gian xuyên thủng tường là 0,01 s.

 • Nguyễn Thị Kim Anh đã đặt câu hỏi: Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau 1 phút 40 giây ? Cách đây 8 tháng

  hihhi, có bạn nào tốt bụng giúp mình giải bài này với, mình cảm ơn nhiều

  Một toa xe có khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc 54 km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau 1 phút 40 giây.

 • Các bạn giúp mình bài này với nhé 

  Một viên đạn đang bay ngang với vận tốc 100 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 8 kg; m2 = 4 kg. Mảnh nhỏ bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 225 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm độ lớn và hướng của vận tốc của mảnh lớn.

 • Nguyễn Thị Kim Anh đã đặt câu hỏi: Tìm khối lượng của hạt a sau khi va chạm prôtôn ? Cách đây 8 tháng

  Một prôtôn có khối lượng mp = 1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp = 107 m/s tới va chạm vào hạt nhân hêli (thường gọi là hạt a) đang nằm yên. Sau va chạm prôtôn giật lùi với vận tốc vp’ = 6.106 m/s còn hạt a bay về phía trước với vận tốc va = 4.106 m/s. Tìm khối lượng của hạt a.