Unit 7: The world of work - Thế giới công việc

 • Unit 7: A student's work

  Unit 7: A student's work
  Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 Part A - A student's work hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu việc học tập của một bạn học sinh diễn ra trong ngày như thế nào.

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The worker

  Unit 7: The worker
  Bài học Unit 7 Lớp 7 Part B - The worker hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về cuộc sống và các hoạt động hàng ngày của những người nông dân.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 7: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Grammar Unit 7 Lớp 7 - The world of work hướng dẫn các em làm quen với một số cấu trúc so sánh danh từ trong tiếng Anh và mẫu câu It + takes....

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 7: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 7 Lớp 7 - The world of work cung cấp toàn bộ từ vựng bài học với đầy đủ ngữ nghĩa và phiên âm. Qua đó, giúp các em dễ dàng trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

  15 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết