YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7: The world of work - Thế giới công việc

Unit 7 The world of work- A student's work, The worker, Ngữ pháp và Từ Vựng gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 7. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Thế giới công việc giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

Chủ đề Tiếng Anh 7

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF