YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: At home - Ở nhà

Ở nhà có thể là một trong những chủ đề khá hấp dẫn với đối với các em học sinh lớp 7, đó là nội dung bài giảng Unit 3 At home của môn Tiếng Anh lớp 7 sau đây. Bài giảng gồm các phần What a lovely home!, Hoa's family, Ngữ pháp và Từ Vựng được biên soạn bám sát với nội dung SGK. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập và củng cố. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Ở nhà giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

Chủ đề Tiếng Anh 7

ADMICRO
 

 

ON