Tiếng Anh Lớp 7: Unit 1: Back to school - Trở lại trường học

 • Unit 1: Friends

  Unit 1: Friends
  Bài học Unit 1 tiếng Anh lớp 7 phần A - Friends hướng dẫn các em tìm hiểu và luyện tập các kỹ năng nghe, đọc về chủ đề bạn bè trong đề tài chung của bài "Trở lại trường học".  

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Names and Addresses

  Unit 1: Names and Addresses
  Bài học Tiếng Anh Unit 1 Lớp 7 phần B - Names and Addresses hướng dẫn các em tìm hiểu và luyện tập các kỹ năng nghe, đọc về chủ đề thông tin về tên và địa chỉ trong đề tài chung của bài "Trở lại trường học".  

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 1: Grammar - Ngữ pháp
  Học247 trân trọng gửi đến các em học sinh bài học về những điểm ngữ pháp mới trong Unit 1 Lớp 7 như: Cấu trúc So, Too; Cách sử dụng của một số lượng từ như many, much, a lot of.... Hi vọng qua bài học các em sẽ nắm vững được cách sử dụng của những điểm ngữ pháp trên.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 1: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Tiếng Anh Vocabulary - Từ vựng Unit 1 Lớp 7 cung cấp đến các em toàn bộ từ vựng trong 2 phần A và B xoay quanh chủ đề chính Trở lại trường học.

  Xem chi tiết