Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng.

  Câu 1:

  • A. few
  • B. fewer
  • C. little
  • D. less
 • Câu 2:

  • A. more
  • B. much
  • C. much
  • D. lots of
 • Câu 3:

  • A. many different type
  • B. many different types
  • C. much different type
  • D. much different types
 • Câu 4:

  • A. Yes, I do
  • B. Yes, I am
  • C. I do
  • D. I work fewer hours than my elder sister.
 • Câu 5:

  • A. How
  • B. How many
  • C. How long
  • D. How far

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID