ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At school - Ở trường

Ở Unit 4 At school của chương trình Tiếng Anh lớp 7 các em sẽ được tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Ở trường qua các phần Schedules,The library, Ngữ pháp và Từ Vựng . Để nắm vững lý thuyết, các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Ở trường sẽ giúp các em có thể phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

 

1=>1