Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 - A student's work

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):