ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 7 lớp 7 The worker


Bài học Unit 7 Lớp 7 Part B - The worker hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về cuộc sống và các hoạt động hàng ngày của những người nông dân.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 7 Task B1

 • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Lá thư từ Tim Jones

Ngày 3 tháng 7

Hoa thân mến,

Mình vui khi biết bạn và gia đình đều khỏe mạnh. Mình cũng khỏe. Đây là tấm hình của mình, bố mẹ và em gái mình, là Shannon. Bạn gửi cho mình một tấm ảnh của bạn nhé?

Để mình kể cho bạn thêm về bố mẹ mình nhé.

Mẹ mình làm việc ở nhà. Bà chăm sóc gia đình. Ba buổi sáng mỗi tuần, bà làm việc bán thời gian ở siêu thị địa phương. Bà và các phụ nữ khác cũng nấu bữa trưa cho những người vô gia cư mỗi tuần một lần.

Bố mình là thợ máy. Ông sửa máy móc ở một nhà máy. Ông làm việc 5 ngày một tuần, khoảng 40 giờ, khi thì buổi sáng, khi thi buổi chiêu. Ông thích làm ca buổi sáng hơn. Bố có ít ngày nghỉ hơn mẹ. Tuy nhiên, khi có buổi trưa rảnh, ông chơi gôn.

Bố mình có khoảng 7 kỳ nghỉ trong năm. Ông cũng có kỳ nghỉ hè ba tuần. Chúng tôi thường đi nghỉ hè ở Florida. Chúng tôi rất vui thích và bố mình chơi gôn nhiều hơn.

Viết thư cho mình ngay nhé và kể thêm nhiều về gia đình của bạn.

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất,

Tim.

 • Questions (Trả lời câu hỏi)

a) Where does Mrs. Jones work? (Bà Jones làm việc ở đâu?)

=> Mrs. Jones works part-time at a local supermarket.

b) What does she do for homeless people? (Bà ấy làm gì cho người vô gia cư?)

=> She cooks lunch for homeless people.

c) What is Mr. Jones' job? (Ông Jones làm nghề gì?)

=> Mr. Jones is a mechanic.

d) How many hours a week does he usually work? (Ông ấy thường làm việc bao nhiêu giờ một tuần?)

=> He usually works forty hours a week.

e) How do you know the Jones family likes Florida? (Làm thế nào bạn biết gia đình Jones thích Florida?)

=> Because they always go to Florida on vacation.

2. Unit 7 Lớp 7 Task B2

 • Read. (Đọc.)
 • Hướng dẫn dịch

Bố của Hoa, ông Tuấn, là nông dân. Ông làm nhiều hơn là bố của Tim. Ông thường bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng. Ông ăn sáng, sau đó cho trâu, heo và gà ăn, rồi thu nhặt trứng.

Từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ông Tuấn làm việc ở ngoài đồng với anh của ông. Họ trồng lúa, nhưng hoa màu chính của họ là rau cải. Từ 12 giờ đến 1 giờ, ông Tuấn nghỉ và dùng bữa trưa.

Lúc 4 giờ chiều, họ về nhà. Ông Tuấn lại cho gia súc ăn lần nữa. Sau đó, ông quét dọn chuồng trâu và chuồng gà. Công việc của ông thường chấm dứt lúc 6 giờ.

Bốn hay năm lần trong năm lúc có ít việc hơn, ông Tuấn nghỉ một ngày. Ông ra thành phố với vợ. Nông dân không có ngày nghỉ thật sự.

3. Unit 7 Lớp 7 Task B3

 • Compare. (So sánh.)

Read Tim's letter and the text about Mr Tuan. Then make notes about them. (Đọc lá thư của Tim và đoạn văn về ông Tuấn. Sau đó viết ghi chú về họ.)

Guide to answer

  Houses per week Days off Vacation time
Mr. Jones 40 15 7
Mr. Tuan 42 4 or 5 No

 

4. Unit 7 Lớp 7 Task B4

 • Listen and take notes. (Nghe và ghi chú.)
Name Job House per week Amount of vacation
Peter doctor 70 a four - week holiday
Susan nurse 50 a three-week vacation
Jane shop assistant 35 a one-week vacation
Phong factory worker 48 a two-week vacation

 

 • Nội dung bài nghe Task B4

Peter is a doctor in a hospital. He is only duty for about 70 hours a week. He has four weeks’ vacation each year.

Susan is a nurse. She is only duty for 50 hours a week. She has three week’s vacation a year.

Jane is a shop assistant. She works 35 hour a week. She has one week’s vacation a year.

Phong is a factory worker. He works 48 hours a week. He has an annual vacation of two weeks.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 7 Lớp 7

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 Part B - The worker, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 The worker

Câu 2- Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • VII. Read the following passage and choose the best option for each numbered blank.

  Hello! My name is Herman. I live in a big city in Germany and it’s quite exciting! There are lots of things to do. My parents bought a flat near a park where I can ride my bike

  or (1) ______ skateboarding. My brother is older than me so I also go to the cinema

  with him. The city library is a great place too. I usually meet my friends there and we do our school (2) _________ or study together.

  Of course living in a big city is not easy. City life can be fast, tiring and stressful.

  The streets are always (3) _______ and noisy. Because of the cars the air is polluted

  sometimes. People are so busy that they (4) _________ have time for their neighbours

  or friends. But I can’t see myself moving to the (5) ______. I just love living in the city too much.

  1. A. Play B. DoC. GoD. Sail

  2. A. ProjectsB. WorkshopsC. PlaygroundsD. Competitions

  3. A. BoredB. SurprisedC. ExhaustedD. Crowded

  4. A. UsuallyB. RarelyC. OftenD. Always

  5. A. UniversityB. BuildingC. MountainD. Countryside

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1