AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information - Thông tin cá nhân

Bài giảng Unit 2 Personal Information của môn Tiếng Anh 7 sau đây sẽ giới thiệu các vấn đề liên quan đến Thông tin cá nhân, gồm các phần Telephone numbers, My birthday, Grammar, Vocabulary được HOC247 biên soạn bám sát nội dung chương trình SGK nhằm giúp cac em ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm và hệ thống hỏi đáp về chủ đề Thông tin cá nhân sẽ giúp các em phát triển thêm vốn từ vững và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

Chủ đề Tiếng Anh 7

ADMICRO

 

OFF