Unit 2: Personal Information - Thông tin cá nhân

 • Unit 2: Telephone numbers

  Unit 2: Telephone numbers
  Bài học Unit 2 lớp 7 - Personal Information xoay quanh chủ đề về thông tin cá nhân với phần mở đầu về hỏi, trả lời và đọc số điện thoại ở Part A - Telephone numbers.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: My birthday

  Unit 2: My birthday
  Bài học Unit 2 Lớp 7 Part B - My birthday, hướng dẫn các em cách đọc số thứ tự, ngày tháng và hỏi trả lời về ngày sinh nhật của một người.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 2: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Ngữ pháp Unit 2 Lớp 7 - Personal Information hướng dẫn một số điểm ngữ pháp mới cho các em như: Thì tương lai đơn, giới từ chỉ thời gian, cách đọc số điện thoại....

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 2: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 7 - Personal Information cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng trong 2 phần của bài học, hi vọng giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học bài.

  Xem chi tiết