ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6: After school - Sau giờ học

Ở bài học tiếp theo của Tiếng Anh lớp 7 các em sẽ tìm hiểu về bài học Unit 6 After school​ gồm các phần What do you do?, Let's go, Ngữ pháp và Từ Vựng. HOC247 tóm tắt lý thuyết, cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Sau giờ học giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

Chủ đề Tiếng Anh 7

ADMICRO
 

 

OFF