Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 - The worker

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 - The worker do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. many
  • B. fewer
  • C. less
  • D. least
 • Câu 2:

  • A. part
  • B. day
  • C. time
  • D. care
 • Câu 3:

  • A. I do, too
  • B. So like I
  • C. I am, too
  • D. So I do
 • Câu 4:

  • A. many
  • B. fewer
  • C. less
  • D. much
 • Câu 5:

  • A. doctor
  • B. muscian
  • C. teacher
  • D. writer

Được đề xuất cho bạn