ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 15: Going out - Ra ngoài

Nội dung bài giảng Unit 15 Going out của môn Tiếng Anh lớp 7 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Ra ngoài qua 4 phần cơ bản Video game, In the city, Ngữ pháp và Từ Vựng. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

Chủ đề Tiếng Anh 7

ADMICRO
 

 

ON