Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Names and Addresses

Mời các em làm một số câu trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh 7 phần B - Names and Addresses để kiểm tra một số mẫu câu hỏi và trả lời vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  Câu 1:

  • A. In - on
  • B. in - at
  • C. at - on
  • D. on - at
 • Câu 2:

  • A. How far
  • B. How high
  • C. How long
  • D. How often
 • Câu 3:

  • A. So I am
  • B. I do, too
  • C. Neither am I
  • D. Me, too
 • Câu 4:

  • A. Le
  • B. Thu
  • C. Thu Nga
    
  • D. Le Thu Nga
 • Câu 5:

  • A. By bus
    
  • B. Twice a week
  • C. About 500 meters
  • D. 15 minutes
    

Được đề xuất cho bạn