YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 54 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 21 tr 54 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\) và \(y = (2m + 1)x - 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Bài 21 muốn biết được đường thẳng song song hay cắt nhau ta cần phải xác định các hệ số và sử dụng tính chất các đường song song hoặc cắt nhau để tìm ra giá trị m.

Câu a: Để hai đường thẳng song song thì:

\(\left\{\begin{matrix} m=2m+1\\ 3\neq -5(luon dung) \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=-1\)

Câu b: Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

\(m\neq 2m+1\Leftrightarrow m\neq -1\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 54 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON