YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

\(y = \frac{2}{3}x + 2\); \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng \(y = \frac{2}{3}x + 2\) và \(y = - \frac{2}{3}x + 2\) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Bài 25 yêu cầu vẽ các hàm số lên cùng một mặt phẳng tọa độ, và tìm giao điểm của hàm số với các trục tọa độ bằng tính toán.

Câu a:

Đồ thị được vẽ như hình bên:

 

Câu b:

Vì M thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = \frac{2}{3}x + 2\) 

\(\Rightarrow \frac{2}{3}x_M+2=1\Rightarrow x_M=\frac{-3}{2}\)

\(\Rightarrow M\left ( -\frac{3}{2};1 \right )\)

Vì N thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

\(\Rightarrow -\frac{3}{2}x_N+2=1\Rightarrow x_N=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow N\left ( \frac{2}{3};1 \right )\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON