RANDOM
VIDEO

Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

\(y = \frac{2}{3}x + 2\); \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng \(y = \frac{2}{3}x + 2\) và \(y = - \frac{2}{3}x + 2\) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Bài 25 yêu cầu vẽ các hàm số lên cùng một mặt phẳng tọa độ, và tìm giao điểm của hàm số với các trục tọa độ bằng tính toán.

Câu a:

Đồ thị được vẽ như hình bên:

 

Câu b:

Vì M thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = \frac{2}{3}x + 2\) 

\(\Rightarrow \frac{2}{3}x_M+2=1\Rightarrow x_M=\frac{-3}{2}\)

\(\Rightarrow M\left ( -\frac{3}{2};1 \right )\)

Vì N thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

\(\Rightarrow -\frac{3}{2}x_N+2=1\Rightarrow x_N=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow N\left ( \frac{2}{3};1 \right )\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tran Chau

  cho hàm số y=x2 có đồ thì là parabol (P)

  a) vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy

  b)viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm nằm trên parabol (P)có hoành độ x= 2 và có số góc k.với giá trị của k để (d)tiếp xúc (P).

  Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ .Em cảm ơn trước ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thúy ngọc

  Cho 2 đường thẳng (d3) : \(y=\left(m^2+6m\right)x+2n+7\)

  (d4) :\(y=7x-n^2-9\)

  Xác định m,n để a,(d3)//(d4)

  b,(d3)\(\equiv\)(d4)

  với (\(\equiv\) trùng)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho hàm số y = -2x + 2 (d)

  a) Vẽ đồ thị hàm số

  b) Tìm trên đồ thị (d) điểm A có hoành độ bằng -2

  c) Xác định giá trị m của hàm số y = mx + m + \(m^2\) biết rằng hàm số này đồng biến và đồ thị của nó cắt đồ thị (d) nói trên tại B có hoành độ bằng x = -1

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1