YOMEDIA

Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

\(y = \frac{2}{3}x + 2\); \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng \(y = \frac{2}{3}x + 2\) và \(y = - \frac{2}{3}x + 2\) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Bài 25 yêu cầu vẽ các hàm số lên cùng một mặt phẳng tọa độ, và tìm giao điểm của hàm số với các trục tọa độ bằng tính toán.

Câu a:

Đồ thị được vẽ như hình bên:

 

Câu b:

Vì M thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = \frac{2}{3}x + 2\) 

\(\Rightarrow \frac{2}{3}x_M+2=1\Rightarrow x_M=\frac{-3}{2}\)

\(\Rightarrow M\left ( -\frac{3}{2};1 \right )\)

Vì N thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

\(\Rightarrow -\frac{3}{2}x_N+2=1\Rightarrow x_N=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow N\left ( \frac{2}{3};1 \right )\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  Bài 22 (Sách bài tập trang 66)

  Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ :

  a) Đi qua điểm \(A\left(3;2\right)\)

  b) Có hệ số a bằng \(\sqrt{3}\)

  c) Song song với đường thẳng \(y=3x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Bài 21 (Sách bài tập trang 66)

  Xác định hàm số \(y=ax+b\) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Bài 20 (Sách bài tập trang 66)

  Tìm hệ số a của hàm số \(y=ax+1\) biết rằng khi \(x=1+\sqrt{2}\) thì \(y=3+\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 19 (Sách bài tập trang 65)

  Biết rằng với \(x=4\) thì hàm số \(y=2x+b\) có giá trị 5

  a) Tìm b

  b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a) 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>