YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 26 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = ax - 4 (1)\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng \(y = 2x - 1\) tại điểm có hoành độ bằng 2

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng \(y = -3x + 2\) tại điểm có tung độ bằng 5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Với bài toán 26 này, ta sẽ dùng phương pháp phương trình hoành độ giao điểm để tìm được hệ số a. Cụ thể là:

Câu a:

Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại A, hoành độ điểm cắt phương trình (1) là \(x_A=2\), mà điểm đó cũng thuộc hàm số \(y = 2x - 1\) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

\(y =2.2-1=3\Rightarrow A(2;3)\)

Thế tọa độ điểm A vào phương trình (1):

\(3=a.2-4\Rightarrow a=\frac{7}{2}\)

Câu b:

Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại B, tung độ điểm cắt phương trình (1) là \(y_B=5\), mà điểm đó cũng thuộc hàm số \(y = -3x + 2\) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

\(5=-3.x+2\Rightarrow x=-1\Rightarrow B(-1;5)\)

Thế tọa độ điểm B vào phương trình (1):

\(5=-1.a-4\Rightarrow a=-9\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF