ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a. Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x

b. Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 2 + \(\sqrt 2 \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = -2x nên a = -2

b. Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 2 + \(\sqrt 2 \)

Ta có: 2 + \(\sqrt 2 \) = a(1 + \(\sqrt 2 \) ) + 3 ⇔ a(1 + \(\sqrt 2 \) ) = \(\sqrt 2 \) – 1

Vậy a = 3 - 2\(\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Minh Tuấn

  Xác định các hệ số a và b để đường thẳng y = ax+b cắt trục tung tại điểm có tung độ = -2 và song song với đường thẳng OA , trong đó O là gốc tọa độ , A(\(\sqrt{2}\) ; 1 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  Cho hsô bậc nhất y=(m-1) x + 3 có đồ thị là đt (d)

  Tìm gtri của m biết đt (d) song² vs đt y= -x + 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho 3 hàm số có đồ thị ( d1), ( d2), ( d3) với :

  (d1) : y = 2x + m - 3

  (d2) : y = ( m + 1 )x - 3

  (d3) : y = 4x - 1

  Tìm m để :

  a) (d1) đi qua gốc toạ độ

  b) (d1), (d2), (d3) đồng quy

  c) (d1) đi qua giao điểm của (d3) và trục hoành

  d) (d2) đi qua giao điểm của (d3) và trục tung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1