YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a. Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x

b. Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 2 + \(\sqrt 2 \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = -2x nên a = -2

b. Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 2 + \(\sqrt 2 \)

Ta có: 2 + \(\sqrt 2 \) = a(1 + \(\sqrt 2 \) ) + 3 ⇔ a(1 + \(\sqrt 2 \) ) = \(\sqrt 2 \) – 1

Vậy a = 3 - 2\(\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON