ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 23 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\)

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm \(A(1; 5)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 
 

Cấu trúc bài 23 này đó là định các giá trị b sao cho hàm số thỏa mãn một số yêu cầu của đề bài.

Câu a:

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\) có nghĩa là \(x=0;y=-3\)

\(\Leftrightarrow -3=0.2+b\Rightarrow b=-3\)

Câu b:

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1; 5)\) có nghĩa là với \(x=1\Rightarrow y=5\)

\(\Leftrightarrow 5=2.1+b\Rightarrow b=3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Linh Đoàn

  Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm. Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến MB và MC (B,C là tiếp điểm). Chứng minh rằng MO vuông góc với đường thẳng a

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  B1: Cho hàm số y = mx - 2.

  a. Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -3x

  b. Tìm m khi x = 1 + \(\sqrt{2}\) và y = \(\sqrt{2}\)

  B2: a. Xác định y = ax + b biết đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ = 3, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ = -3

  b. Đồ thị này đi qua m(-3;1) ; n(3;4)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cho 3 hàm số đồ thị (d1),(d2)và (d3) với:

  (d1):y=2x+m-3

  (d2):y=(m+1)x-3

  (d3):y=4x-1

  Tìm m để:(d1),(d2),(d3) đồng quy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1