YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 23 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 23 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\)

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm \(A(1; 5)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Cấu trúc bài 23 này đó là định các giá trị b sao cho hàm số thỏa mãn một số yêu cầu của đề bài.

Câu a:

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\) có nghĩa là \(x=0;y=-3\)

\(\Leftrightarrow -3=0.2+b\Rightarrow b=-3\)

Câu b:

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1; 5)\) có nghĩa là với \(x=1\Rightarrow y=5\)

\(\Leftrightarrow 5=2.1+b\Rightarrow b=3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON