YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.1 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 4.1 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Đường thẳng y = kx + \(\frac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y = \frac{2}{3} - \frac{{5x}}{7}\) khi k có giá trị:

\(\begin{array}{l}
A.\frac{2}{3}\\
B.5\\
C.\frac{5}{7}\\
D.\frac{{ - 5}}{7}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • bach dang

  Cho hsô bậc nhất y=(m-1) x + 3 có đồ thị là đt (d)

  Tìm gtri của m biết đt (d) song² vs đt y= -x + 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho 3 hàm số có đồ thị ( d1), ( d2), ( d3) với :

  (d1) : y = 2x + m - 3

  (d2) : y = ( m + 1 )x - 3

  (d3) : y = 4x - 1

  Tìm m để :

  a) (d1) đi qua gốc toạ độ

  b) (d1), (d2), (d3) đồng quy

  c) (d1) đi qua giao điểm của (d3) và trục hoành

  d) (d2) đi qua giao điểm của (d3) và trục tung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho hàm số y = -3x +3

  a ) vẽ đồ thị hàm số trong hệ tọa độ Oxy

  b) viết phương trình đường thẳng (d) song song vs đường thẳng y = - 3x + 3 và đi qua A ( -4 ; 2)

  c) Gọi M thuộc đồ thị hàm số y= -3x +3 có hoàng độ -2 . viết phương trình đường thẳng đenta đi qua điểm M và tạo với chiều dương của trục Ox một góc 45 độ

  Mọi người làm ơn giúp mình với ạ ... ?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 4.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 67)

  Cho hàm số \(y=\dfrac{\sqrt{k}+1}{\sqrt{3}-1}x+\sqrt{k}+\sqrt{3}\)                  (d)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d0 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\sqrt{3}\)

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1

  c) Chứng minh rằng, mọi giá trị \(k\ge1\), các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ của điểm cố định đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 66)

  Đường thẳng \(y=kx+\dfrac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y=\dfrac{2}{3}-\dfrac{5x}{7}\) khi k có giá trị là :

  (A) \(\dfrac{2}{3}\)                        (B) 5                            (C) \(\dfrac{5}{7}\)                                 (D) \(-\dfrac{5}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 24 (Sách bài tập trang 66)

  Cho đường thẳng \(y=\left(k+1\right)x+k\)          (1)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(1-\sqrt{2}\)

  c) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng \(y=\left(\sqrt{3}+1\right)x+3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 23 (Sách bài tập trang 66)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 2) và B(3; 4)

  a) Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B

  b) Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Bài 22 (Sách bài tập trang 66)

  Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ :

  a) Đi qua điểm \(A\left(3;2\right)\)

  b) Có hệ số a bằng \(\sqrt{3}\)

  c) Song song với đường thẳng \(y=3x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Bài 21 (Sách bài tập trang 66)

  Xác định hàm số \(y=ax+b\) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON