ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Tìm hệ số a của hàm số y = ax + a (1) biết rằng x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 3 + \(\sqrt 2 \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng 3 + \(\sqrt 2 \) nên ta có:

3 + \(\sqrt 2 \) = a(1 + \(\sqrt 2 \) ) + 1 ⇔ a(1 + \(\sqrt 2 \) ) = 2 + \(\sqrt 2 \)

Vậy a = \(\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Truc
  Bài 24 (Sách bài tập trang 66)

  Cho đường thẳng \(y=\left(k+1\right)x+k\)          (1)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(1-\sqrt{2}\)

  c) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng \(y=\left(\sqrt{3}+1\right)x+3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 23 (Sách bài tập trang 66)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 2) và B(3; 4)

  a) Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B

  b) Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Bài 22 (Sách bài tập trang 66)

  Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ :

  a) Đi qua điểm \(A\left(3;2\right)\)

  b) Có hệ số a bằng \(\sqrt{3}\)

  c) Song song với đường thẳng \(y=3x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1