YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Tìm hệ số a của hàm số y = ax + a (1) biết rằng x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì y = 3 + \(\sqrt 2 \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi x = 1 + \(\sqrt 2 \) thì hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng 3 + \(\sqrt 2 \) nên ta có:

3 + \(\sqrt 2 \) = a(1 + \(\sqrt 2 \) ) + 1 ⇔ a(1 + \(\sqrt 2 \) ) = 2 + \(\sqrt 2 \)

Vậy a = \(\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON