YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 54 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 20 tr 54 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) \(y = 1,5x + 2\)                 b) \(y = x + 2\)                     c) \(y = 0,5x - 3\)

d) \(y = x - 3\)                       e) \(y = 1,5x - 1\)               g) \(y = 0,5x + 3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Bài 20 sẽ giúp chúng ta không cần vẽ hình cụ thể vẫn có thể nhận biết được vị trí của các đường thẳng với nhau bằng các hệ số trước đường thẳng ấy.

Quan sát hệ số a và b của các đường thẳng trên, ta thấy rằng các cặp đường thẳng cắt nhau đó là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = x + 2\)

\(y = x + 2\) và \(y = 0,5x - 3\)

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 0,5x + 3\)

Các cặp đường thẳng song song là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 1,5x - 1\)

\(y = x + 2\) và \(y = x - 3\)

\(y = 0,5x - 3\) và \(y = 0,5x + 3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 54 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON