YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.2 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 4.2 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1

Đường thẳng \(y = \frac{{2m + 3}}{5}x + \frac{4}{7}\) và đường thẳng \(y = \frac{{5m + 2}}{3}x - \frac{1}{2}\) song song với nhau khi m có giá trị là:

\(\begin{array}{l}
A.1\\
B.\frac{{19}}{{31}}\\
C.\frac{{ - 1}}{{19}}\\
D.\frac{1}{3}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 66 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON