ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 19 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 5.

a. Tìm b.

b. Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 5, ta có:

5 = 2.4 + b ⇔ b = 5 – 8 ⇔ b = -3

b. Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3

Cho x = 0 thì y = -3. Ta có: A(0;-3)

Cho y = 0 thì x = 1,5. Ta có: B(1,5; 0)

Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm A, B

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 65 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • minh vương

  Cho hàm số y = -3x +3

  a ) vẽ đồ thị hàm số trong hệ tọa độ Oxy

  b) viết phương trình đường thẳng (d) song song vs đường thẳng y = - 3x + 3 và đi qua A ( -4 ; 2)

  c) Gọi M thuộc đồ thị hàm số y= -3x +3 có hoàng độ -2 . viết phương trình đường thẳng đenta đi qua điểm M và tạo với chiều dương của trục Ox một góc 45 độ

  Mọi người làm ơn giúp mình với ạ ... ?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Trang
  Bài 4.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 67)

  Cho hàm số \(y=\dfrac{\sqrt{k}+1}{\sqrt{3}-1}x+\sqrt{k}+\sqrt{3}\)                  (d)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d0 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\sqrt{3}\)

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1

  c) Chứng minh rằng, mọi giá trị \(k\ge1\), các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ của điểm cố định đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 66)

  Đường thẳng \(y=kx+\dfrac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y=\dfrac{2}{3}-\dfrac{5x}{7}\) khi k có giá trị là :

  (A) \(\dfrac{2}{3}\)                        (B) 5                            (C) \(\dfrac{5}{7}\)                                 (D) \(-\dfrac{5}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1