YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 24 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất \(y = 2x + 3k\) và \(y = (2m + 1)x + 2k - 3\)

Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau

b) Hai đường thẳng song song với nhau

c) Hai đường thằng trùng nhau

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Với dạng bài toán thứ 24 này, chúng ta cần tìm 2 ẩn sao cho thỏa mãn một số yêu cầu của đề bài, tất nhiên là vẫn cần vận dụng các tính chất và khái niệm đã học.

Câu a:

Hai đường thẳng cắt nhau:

\(\Leftrightarrow 2\neq 2m+1;k\epsilon \mathbb{R}\)

\(\Leftrightarrow m\neq -\frac{1}{2}\)

Câu b:

Hai đường thẳng song song:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2=2m+1\\ 3k\neq 2k-3 \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=-\frac{1}{2}\\ k\neq -3 \end{matrix}\right.\)

Câu c:

Hai đường thẳng trùng nhau:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2=2m+1\\ 3k= 2k-3 \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=-\frac{1}{2}\\ k= -3 \end{matrix}\right.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON