YOMEDIA

Bài tập 24 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 24 tr 55 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất \(y = 2x + 3k\) và \(y = (2m + 1)x + 2k - 3\)

Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau

b) Hai đường thẳng song song với nhau

c) Hai đường thằng trùng nhau

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Với dạng bài toán thứ 24 này, chúng ta cần tìm 2 ẩn sao cho thỏa mãn một số yêu cầu của đề bài, tất nhiên là vẫn cần vận dụng các tính chất và khái niệm đã học.

Câu a:

Hai đường thẳng cắt nhau:

\(\Leftrightarrow 2\neq 2m+1;k\epsilon \mathbb{R}\)

\(\Leftrightarrow m\neq -\frac{1}{2}\)

Câu b:

Hai đường thẳng song song:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2=2m+1\\ 3k\neq 2k-3 \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=-\frac{1}{2}\\ k\neq -3 \end{matrix}\right.\)

Câu c:

Hai đường thẳng trùng nhau:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2=2m+1\\ 3k= 2k-3 \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=-\frac{1}{2}\\ k= -3 \end{matrix}\right.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 4.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 67)

  Cho hàm số \(y=\dfrac{\sqrt{k}+1}{\sqrt{3}-1}x+\sqrt{k}+\sqrt{3}\)                  (d)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d0 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\sqrt{3}\)

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1

  c) Chứng minh rằng, mọi giá trị \(k\ge1\), các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ của điểm cố định đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 66)

  Đường thẳng \(y=kx+\dfrac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y=\dfrac{2}{3}-\dfrac{5x}{7}\) khi k có giá trị là :

  (A) \(\dfrac{2}{3}\)                        (B) 5                            (C) \(\dfrac{5}{7}\)                                 (D) \(-\dfrac{5}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 24 (Sách bài tập trang 66)

  Cho đường thẳng \(y=\left(k+1\right)x+k\)          (1)

  a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ

  b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(1-\sqrt{2}\)

  c) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng \(y=\left(\sqrt{3}+1\right)x+3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 23 (Sách bài tập trang 66)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 2) và B(3; 4)

  a) Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B

  b) Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA