Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)

bởi Nguyễn Ngọc Triết 02/09/2019

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)

Câu trả lời (3)

 • P = ( x-1)( x+2)(x+3)(x+6)
  P = x45x3 + 6x2 + 5x3 + 25x2 + 30x-6x2 -30x-36 (bạn phá hết ra)
  P = x4 + 10x3 + 25x2 - 36

  P=  (x2 + 5x)2 -36

  Vì (x2 + 5x)2 >= 0
  => (x2 + 5x)2-36 >= -36
  => P >= -36
  Dấu = xảy ra khi: 
  (x2 + 5x)2=0
  => x2+5x =0
  <=> x.(x+5)=0
  ->x=0 hoặc x+5=0-> x=-5
  Vậy P min = -36 tại x= 0 hoặc -5

  bởi Nguyễn Huy 02/09/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • P = ( x-1)( x 2)(x 3)(x 6) P = x4 5x3 6x2 5x3 25x2 30x-6x2 -30x-36 (bạn phá hết ra) P = x4 10x3 25x2 - 36 P= (x2 5x)2 -36 Vì (x2 5x)2 >= 0 => (x2 5x)2-36 >= -36 => P >= -36 Dấu = xảy ra khi: (x2 5x)2=0 => x2 5x =0 <=> x.(x 5)=0 ->x=0 hoặc x 5=0-> x=-5 Vậy P min = -36 tại x= 0 hoặc -5
  bởi flowers 03/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Like
  bởi Minh Duy Nguyen 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan