Phương trình nghiệm nguyên 5x^2 + y^2 = 17+2xy

bởi Quang Huy 04/04/2019

Tìm các cặp số nguyên (x;y) thoả mãn:

a.5x2 + y2 = 17+2xy

b.\left | x+2 \right | +\left | x-1 \right | = 3-(y+2)2

Câu trả lời (1)

 • 5x² + y² = 17 + 2xy <=> x²+y²-2xy + 4x² = 17 
  <=> (x-y)² + (2x)² = 17 

  thấy 17 là tổng bình phương của 2 số nguyên nên phải là: 1²+4² = 17 
  mặt khác (2x)² là số chẳn nên phải có (2x)² = 4², có các khã năng 
  * { x-y = -1 
  { 2x = -4 
  <=> x = -2 ; y = 1 

  *{ x - y = -1 
  { 2x = 4 
  <=> x = 2 ; y = 3 

  *{ x - y = 1 
  { 2x = -4 
  <=> x = -2 ; y = -3 

  *{ x - y = 1 
  { 2x = 4 
  <=> x = 2 ; y = 1 

  Vậy các nghiệm nguyên là: (-2, 1) ; (2, 3) ; (-2, -3) ; (2, 1)

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan