ON
YOMEDIA

Nguyễn Như's Profile

Nguyễn Như

Nguyễn Như

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 91
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

 • Nguyễn Như đã đặt câu hỏi: toán học Cách đây 2 năm

  (x-3)+5x(x-1)=5x2

 • Nguyễn Như đã đặt câu hỏi: giáo dục công dân Cách đây 2 năm

  Bản chất và vai trò của pháp luật?

 • Nguyễn Như đã đặt câu hỏi: giáo dục công dân Cách đây 2 năm

  vì sao mọi người phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật

 • Nguyễn Như đã trả lời trong câu hỏi: mọi người trả lời giùm Cách đây 2 năm

  đáp số: 55

 • Nguyễn Như đã trả lời trong câu hỏi: đố vui ahihi Cách đây 2 năm

  100+1000-1100=0

   

 • Nguyễn Như đã đặt câu hỏi: giúp tớ với tớ không trả lời được Cách đây 2 năm

  ti thể của tế bào có chức năng gì ?

   

   

 • tỉ số truyền là : i=d1/d2=0.1/0.2=0.5m

  i=n2/n1=di/d2

  suy ra tốc độ quay của khâu bị dẫn là :

  n2=i*d2=0.5*0.2=0.1m

  vậy tốc độ quay của khâu bị dẫn là 0.1m

 • giống nhau : cấu tạo đều có tay quay, thanh truyền, giá đỡ 

  khác nhau :khi tay quay tròn con trượt ba chuyển động tịnh tiến     chuyển động                                                                                                         quay  thành                                                                                                         chuyển động            cấu tạo : có con trượt                                                              tịnh tiến 

  khi ta quay tròn thì thanh lắc chuyển động lắc và ngược lại              chuyển động            cấu tạo : thanh lắc                                                                 quay thành                                                                                                           chuyển động                                                                                                       lắc

  được ứng dụng trong nhiều loại máy khác nhau

   

Điểm thưởng gần đây (38)

 • Nguyễn Như: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Như: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Như: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Như: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918) (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 29 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam) (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - Festivals) (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 Chủ nghĩa xã hội) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Như: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 11 Kiểu mảng - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1