YOMEDIA

Nguyễn Thị Linh Chi's Profile

Nguyễn Thị Linh Chi

Nguyễn Thị Linh Chi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (55)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Nguyễn Thị Linh Chi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Linh Chi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Linh Chi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm