ON
YOMEDIA
VIDEO

Phân tích đa thức (x^2 +x)2 +4x^2 +4x-12 thành nhân tử

a) (x2 +x)+4x2 +4x-12

b) (x2 +2x)2 + 9x2 +18x+20

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (13)

 
 
 
 • a, x y b,x-20y
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, x y b,x-20y
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, x y b,x-20y
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, x y b,x-20y
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, x y b,x-20y
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vxfhvcvjkvf
    bởi Tran Quang 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phân tích đa thức thành nhân tá»­,(x^2 + x)^2 + 4x^2 + 4x - 12,x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

    bởi Linh Trần 08/07/2019
  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • (x2+2x)2+9x2+18x+20

  =(x2+2x)2+9(x2+2x)+20

  Đặt t=x2+2x ta được:

  t2+9t+20=t2+4t+5t+20

  =t.(t+4)+5.(t+4)

  =(t+4)(t+5)

  thay t=x2+2x ta được:

  (x2+2x+4)(x2+2x+5)

  Vậy (x2+2x)2+9x2+18x+20=(x2+2x+4)(x2+2x+5)

    bởi Linh Trần 08/07/2019
  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • a) (x^2 x)^2 4x^2 4x-12= [x(x 1)]^2 4x(x 1)-12= [x(x 1)]^2 2x(x 1).2 4 -16= (x^2 x 2)^2 -4^2= (x^2 x-2)(x^2 x 6)
    bởi Thiên Bình 18/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả: (x2+2x+4)(x2+2x+5)

    bởi Nguyễn Đăng Khoa 29/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đơn giản hóa
  2 (x + 2) + -4x = 12
  
  Sắp xếp lại các điều khoản:
  2 (2 + x) + -4x = 12
  (2 * 2 + x * 2) + -4x = 12
  (4 + 2x) + -4x = 12
  
  Kết hợp như các điều khoản: 2x + -4x = -2x
  4 + -2x = 12
  
  Giải quyết
  4 + -2x = 12
  
  Giải cho biến 'x'.
  
  Di chuyển tất cả các điều khoản có chứa x sang trái, tất cả các điều khoản khác sang phải.
  
  Thêm '-4' vào mỗi bên của phương trình.
  4 + -4 + -2x = 12 + -4
  
  Kết hợp như các điều khoản: 4 + -4 = 0
  0 + -2x = 12 + -4
  -2x = 12 + -4
  
  Kết hợp như các điều khoản: 12 + -4 = 8
  -2x = 8
  
  Chia mỗi bên cho '-2'.
  x = -4
  
  Đơn giản hóa
  x = -4
    bởi Super Misoo 27/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1