ON
YOMEDIA

Hân Nguyễn's Profile

Hân Nguyễn

Hân Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 15
Số câu trả lời 23
Điểm 100
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (41)

  • Hân Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hân Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hân Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hân Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1