Tính GTLN, GTNN của biểu thức A = x+y+z+xy+yz+zx biết x^2+y^2+z^2=3

bởi Đặng Lê Nguyệt Hà 22/11/2018

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

      A = x+y+z+xy+yz+zx biết x2+y2+z2=3

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan