YOMEDIA

Đặng Thùy Trang's Profile

Đặng Thùy Trang

Đặng Thùy Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 52
Điểm 261
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (106)

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: toán 8 bài 6 Cách đây 12 tháng

  phân tích đa thức thành nhân tử 

  A=x+2x2 +9

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức x^2-x+12 thành nhân tử Cách đây 1 năm

  b) x - x - 12 = x - 4x + 3x - 12

  = x( x - 4)+ 3( x - 4)

  = (x - 4)(x + 3)

   

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Đề thi học sinh giỏi THCS cấp thị xã Cách đây 1 năm

  À chỉ là làm thử đúng không thôi?!

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Viết công thức tính diện tích hình thoi Cách đây 1 năm

  Công thức tính diện tích hình thoi:

  Shình thoi \frac{1}{2}.d. d

  trong đó 

  d, dlà độ dài hai đường chéo.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Lịch sử 8 bài 24 Cách đây 1 năm

  Tại sao Pháp lại xâm lược Đà Nẵng mà không xâm lược Thừa Thiên - Huế trong khi đó, Nguyễn Ánh đóng đô ở Huế?

   

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Lịch sử 8 bài 24 Cách đây 1 năm

  Tại sao Pháp lại xâm lược Đà Nẵng mà không xâm lược Thừa Thiên - Huế trong khi đó, Nguyễn Ánh đóng đô ở Huế?

   

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 năm

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 năm

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 năm

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 năm

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

Điểm thưởng gần đây (104)

 • Đặng Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Đặng Thùy Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 28 Không khí Sự cháy) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 26 Oxit) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Đặng Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 16 Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á) (+3đ) Cách đây 1 năm