ON
YOMEDIA

Đặng Thùy Trang's Profile

Đặng Thùy Trang

Đặng Thùy Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 52
Điểm 263
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (108)

Điểm thưởng gần đây (105)

  • Đặng Thùy Trang: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặng Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Thùy Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 28 Không khí Sự cháy) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 26 Oxit) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1