Đặng Thùy Trang's Profile

Đặng Thùy Trang

Đặng Thùy Trang

13/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 52
Điểm 266
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (105)

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức x^2-x+12 thành nhân tử Cách đây 2 ngày

  b) x - x - 12 = x - 4x + 3x - 12

  = x( x - 4)+ 3( x - 4)

  = (x - 4)(x + 3)

   

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Đề thi học sinh giỏi THCS cấp thị xã Cách đây 2 ngày

  À chỉ là làm thử đúng không thôi?!

 • Đặng Thùy Trang đã trả lời trong câu hỏi: Viết công thức tính diện tích hình thoi Cách đây 2 ngày

  Công thức tính diện tích hình thoi:

  Shình thoi \frac{1}{2}.d. d

  trong đó 

  d, dlà độ dài hai đường chéo.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Lịch sử 8 bài 24 Cách đây 3 ngày

  Tại sao Pháp lại xâm lược Đà Nẵng mà không xâm lược Thừa Thiên - Huế trong khi đó, Nguyễn Ánh đóng đô ở Huế?

   

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Lịch sử 8 bài 24 Cách đây 3 ngày

  Tại sao Pháp lại xâm lược Đà Nẵng mà không xâm lược Thừa Thiên - Huế trong khi đó, Nguyễn Ánh đóng đô ở Huế?

   

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 tuần

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 tuần

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 tuần

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 1 tuần

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang đã đặt câu hỏi: Toán 8 hình học Cách đây 1 tuần

  Qua một điểm M tùy ý đáy lớn AB của hình thang ABCD, kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD . Các đường thẳng song song này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn thẳng EF cắt AC và BD tại I Và J tương ứng. 

  a) CMR: Nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của đoạn EF.

  b) trong trường hớp AB =2CD, hãy chỉ ra vị trí của điểm M trên AB sao cho EJ = JI= IF

Điểm thưởng gần đây (100)

 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đặng Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Đặng Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 16 Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á) (+3đ) Cách đây 1 tuần
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22 Sự phát triển văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX) (+2đ) Cách đây 1 tuần
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải) (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 24 Tính chất của oxi) (+3đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Thùy Trang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 Lặp với số lần chưa biết trước) (+3đ) Cách đây 2 tuần