Tìm x biết (x-3)+5x(x-1)=5x^2

bởi Nguyễn Như 09/05/2019

(x-3)+5x(x-1)=5x2

Câu trả lời (12)

 • (x-3)+5x(x-1)=5X2

  <=> x-3+5x-5x=5x2

  <=> x-5x-3=5x2-5x2

  <=>-4x-3=0

  <=>-4x=3

  <=>x=-0,75 

  bởi Thương Thương 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-3/4

  bởi anh do 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x-3+5x2-5x=5x2

  x-3-5x=0

  -4x-3=0

  -4x=3

  x=-0,75

  bởi Linh Pulli 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-3/4

  bởi Nguyễn Duy Khánh 09/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • (x-3)+5x(x-1)=5x^2

  <=> (x-3)+5x(x-1)-(5x^2)=0

  <=> -5x^2+(x-3)+5x(x-1)=0

  <=> -5x^2+5x^2+(x-3)-5x=0

  <=> -5x^2+5x^2+x-5x-3=0

  <=> -4x-3=0

  <=> -4x=3

  <=> x=3/-4 hoặc  x=-3/4

  Vậy .....

         

  bởi Nguyễn Minh Hằng 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  (x-3) + 5x(x-1)=5x2

     x-3+5x2-5x = 5x2

     x-5x = 5x2-5x2+3  

      -4x =3

      x = -3/4

  Vậy x = -3/4

  bởi Hạ Thiên Kim 12/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: (x-3)+ 5x(x-1)=5x^2

  ⇔x-3+5x^2-5x=5x^2

  ⇔-4x-3=0

  ⇔-3/4.

  bởi Võ Xuân Tùng 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • <=>x-3+5x2-5x-5x2=0

  <=>-4x-3=0

  <=>-4x=3

  <=>x=-3/4

   

   

  bởi Hoang An 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x-3)+5x(x-1)=5x2

  ⇔x-3+5x2-5x=5x2

  ⇔x-5x2+5x2-5x=3

  ⇔-4x=3

  ⇔x=3:(-4)

  ⇔x=-0,75

  bởi Phương Linh 23/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 3/4

  bởi Nguyễn Đức Thuận 02/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan