ADMICRO
UREKA

Bài tập 25 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 25 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

\(\begin{array}{l} a)\,3{{\rm{x}}^2} - \frac{1}{2}x + 1 + 2{\rm{x}} - {x^2}\\ b)3{x^2} + 7{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^3} + 6{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

\(3{{\rm{x}}^2} - \frac{1}{2}x + 1 + 3{\rm{x}} - {x^2} = 2{{\rm{x}}^2} + \frac{3}{2}x + 1\) . Vậy đa thức có bậc 2

b) Ta có: 

\(3{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^3} + 6{{\rm{x}}^3} - 3{x^2} = 10{{\rm{x}}^3}\). Vậy đa thức có bậc 3

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF