ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 24 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Ở Đà Lạt, giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

a) 5 kg táo và 8 kg nho

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Biểu thức biểu thị số tiền mua 5kg táo và 8kg nho là: 5x+8y (đồng)

b) Theo đề bài, 10 hộp táo cân nặng: 10x12=120 (kg) và 15 hộp nho cân nặng 15x10=150 (kg)

Vậy biểu thức biểu thị số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là:

120x+150y (đồng)

Nhận xét: Các biểu thức 5x+8y; 120x+150y đều là đa thức

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1