Bài tập 26 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 26 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Thu gọn đa thức sau: 

\(Q = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {x^2} - {y^2} + {z^2} + {x^2} + {y^2} - {z^2}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} Q = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {x^2} - {y^2} + {z^2} + {x^2} + {y^2} - {z^2}\\ = 3{x^2} + {y^2} + {z^2} \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 26 trang 38 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(A = 3{{\rm{x}}^3}{y^2} + 2{{\rm{x}}^2}y - xy,B = 4xy - 3{{\rm{x}}^2}y + 2{{\rm{x}}^3}{y^2} + {y^2}\). Tính A + B

  • A. \(-5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^2}\)
  • B. \(5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^2}\)
  • C. \(5{x^2}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^3}\)
  • D. \(5{x^3}{y^4} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^3}\)

Được đề xuất cho bạn