ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 26 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Thu gọn đa thức sau: 

\(Q = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {x^2} - {y^2} + {z^2} + {x^2} + {y^2} - {z^2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l} Q = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {x^2} - {y^2} + {z^2} + {x^2} + {y^2} - {z^2}\\ = 3{x^2} + {y^2} + {z^2} \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1