ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 15 tr 114 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-Vẽ đoạn MN= 2,5cm

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bở MN vẽ cung trong tâm M bán kính 5cm và cung tròn tâm N bán kinh 5cm.

- Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ các đoạn MN, NP, ta được tam giác MNP.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1