Bài tập 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 17 tr 114 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

*  Hình a.

Ta có: AB=AB(cạnh chung)

          AC= AD(gt)

          BC=BD(gt)

vậy ∆ABC= ∆ABD(c.c.c)
* Hình b.

Ta có: 

∆MNQ=∆QPM(c.c.c)

vì MN=QP(gt)

NQ=PM(gt)

MQ=QM(cạnh chung)

* Hình c.

Ta có:

∆EHI=∆IKE(c.c.c) vì

EH=IK(gt)

HI=KE(gt)

EI=IE(gt)

+ ∆EHK=∆IKH(c.c.c) vì

EH=IK(gt)

EK=IH(gt)

HK=KH(cạnh chung)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ