Bài tập 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 17 tr 114 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

*  Hình a.

Ta có: AB=AB(cạnh chung)

          AC= AD(gt)

          BC=BD(gt)

vậy ∆ABC= ∆ABD(c.c.c)
* Hình b.

Ta có: 

∆MNQ=∆QPM(c.c.c)

vì MN=QP(gt)

NQ=PM(gt)

MQ=QM(cạnh chung)

* Hình c.

Ta có:

∆EHI=∆IKE(c.c.c) vì

EH=IK(gt)

HI=KE(gt)

EI=IE(gt)

+ ∆EHK=∆IKH(c.c.c) vì

EH=IK(gt)

EK=IH(gt)

HK=KH(cạnh chung)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 17 trang 114 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABD sao cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn câu đúng 

  • A. \(\Delta CAB{\rm{ = }}\Delta DAB\)
  • B. \(\Delta ABC{\rm{ = }}\Delta DBA\)
  • C. \(\Delta CAB{\rm{ = }}\Delta DBA\)
  • D. \(\Delta CAB{\rm{ = }}\Delta ABD\)

Được đề xuất cho bạn