ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 22 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 22 tr 14 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

C = {0; 2; 4; 6; 8}                     

Câu b:

L = {11; 13; 15; 17; 19}

Câu c:

A = {18; 20; 22}                        

Câu d:

B = {25; 27; 29; 31}

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1