ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 24 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 24 tr 14 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,
B là tập hợp các số chẵn,
N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

Dùng kí hiệu  \(\subset\) để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, vì mỗi số tự nhiên nhỏ hơn 10 đều thuộc N, nên A \(\subset\) N.

B là tập hợp các số chẵn, mỗi số chẵn cũng là một số tự nhiên, nên B \(\subset\) N.

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nên N* \(\subset\) N.

 

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1