ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 23 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 23 tr 14 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b - a) : 2 +1 phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n - m) : 2 +1 phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

                    D = {21; 23; 25;... ; 99}

                    E = {32; 34; 36; ...; 96}

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số phần tử của tập hợp D là: \((99 - 21) : 2 + 1 = 40\) (phần tử)

Số phần tử của tập hợp E là: \((96 - 32) : 2 + 1 = 33\) (phần tử)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1