ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 38 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho tập hợp M = {a; b; c}. Viết các tập hợp con của tập M sao cho mỗi tập hợp con đó phải có hai phần tử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các tập hợp con của M = {a; b; c} mà mỗi tập con của M phải có hai phần tử:

{a; b}; {a; c}, {b; c}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1