ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 41 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tự nhiên chẵn có ba chữ số gồm: {100; 102; ...;998}

Vậy có: (998 – 100) : 2 + 1 = 450 số

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1