ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 40 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 40 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tự nhiên có 4 chữ số bao gồm: {1000; 1001; 1002;...;9999}

Vậy có: (9999 - 1000) + 1 = 9000 số

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1