YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 20 tr 13 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu \(\in\), \(\subset\) hoặc  =  vào ô trống cho đúng.

a) 15 square A;                  b) {15} square A;             c) {15; 24} square A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

15 \(\in\) A.

Câu b:

{15} không phải là một phần tử mà là một tập hợp gồm chỉ một phần tử là số 15. Vì 15 \(\in\) A nên {15} \(\subset\) A.

Lưu ý. Nếu A là một tập hợp và a \(\in\) A thì {a} không phải là một phần tử của tập hợp A mà là một tập hợp con gồm một phần tử của A.

Do đó {a} \(\subset\) A. Vì vậy viết {a} \(\in\) A là sai.

Câu c:

{15; 24} = A.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON