ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 39 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Gọi A là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên, B là tập hợp các học sinh lớp 6A có 3 điểm 10 trở lên, M là tập hợp các học sinh lớp 6A có 4 điểm 10 trở lên. Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

  • B ⊂ A.  Vì học sinh có ba điểm 10 thì hiển nhiên có hai điểm 10   
  • M ⊂ B. Vì học sinh có bốn điểm 10 thì hiển nhiên có ba điểm 10   
  • M ⊂ A. Vì học sinh có bốn điểm 10 thì hiển nhiên có ba điểm 10 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1