ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Cho A = {0}. Có thể nói rằng A = ∅ được không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Không thể nói A = ∅. Vì tập hợp rỗng không có phần tử nào trong khi tập hợp A có một phần tử là 0.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1